Înainte de a vă programa citiţi Regulamentul de programare online

 

FOARTE IMPORTANT !!!

PENTRU FINALIZAREA PROGRAMĂRII ESTE NECESAR SĂ CONFIRMAȚI MESAJUL PRIMIT ÎN CĂSUȚA DE EMAILIMPORTANT DE ȘTIUT:

 

 

Pentru instrainarea mijloacelor de transport contribuabilul trebuie sa efectueze plata tuturor obligatiilor fiscale restante, obligatiile fiscale scadente pana in prima zi a lunii urmatoare depunerii cererii pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local, precum si alte creante bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal local cât și plata impozitului pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat, conform art. 159 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


Toate documentele pentru probarea declarațiilor fiscale se depun în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură de contribuabil, conform art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


În cazul documentelor emise în altă limbă, se vor prezenta copii ale documentelor traduse în limba română de un traducător autorizat, conform pct. 101 alin.(7)/Anexa/Titlul IX din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

In cazul in care dosarul este incomplet (toate formularele completate si documentele anexate) programarea se anulează.

Programările neonorate nu vor fi reprogramate!

 

Pentru orice nelamuriri/clarificari/indrumari ne puteti contacta prin urmatoarele mijloace de comunicare:

 

Contribuabilul persoană fizică: tel 0232/267582 int. 174, 251 email: impozite.taxepf@primaria-iasi.ro

Contribuabilul persoană juridică: tel. 0232/267582 int. 165, 150, 159 email: impozite.taxepj@primaria-iasi.ro

 

 

 

Prin programare on-line sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

 

Data/ora indisponibilă pentru rezervare online
Data/ora este disponibilă pentru rezervare
Data/ora nu mai este disponibilă pentru rezervare
Data/ora selectată

Nu sunt ghisee libere pe data de 2021-01-18 pentru Persoane Fizice.

Programarea online auto

Campurile cu * sunt obligatorii.

*
*
*
*
*
*
*
*
*