-mijloacele de transport aflate în proprietate – după capacitatea cilindrică (in 2 exemplare) – Descarca formular ITL 005;

-mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone aflate în proprietate (in 2 exemplare) - Descarca formular ITL 006;

-mijloacele de transport pe apă aflate în proprietate (in 2 exemplare)- Descarca formular ITL 007;

-echipamente si utilaje destinate obținerii de venit care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, și pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător (in 2 exemplare) - Descarca formular;

 

Pentru mijloacele de transport in proprietate :

Pentru mijloacele de transport in leasing :

Finalizari contracte leasing:

 

Nota! In cazul operatorilor economici, comercianti auto sau societati de leasing care au ca obiect de activitate „comertul cu autoturisme” este necesar sa prezinte copie dupa CUI/certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si dovada inregistrarii in contabilitate ca stoc de marfa.

Operatorii economici, comerciantii auto sau societatile de leasing care solicita instrainarea/dobandirea unui numar mai mare de 3 mijloace de transport vor depune documentele justificative necesare instrainarii/dobandirii mijloacelor de transport, la Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi, fara programare, termenul de solutionare a acestor cereri fiind de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii. Acestia vor primi dovada care cuprinde numarul de inregistrare si data inregistrarii, precum si data prezentarii pentru solutionarea cererilor.