I. CONFORMITATEA CU GDPR

Conformitatea cu GDPR

Am început în cadrul Primăriei Municipiului Iași implementarea proiectului pentru asigurarea conformității cu cerințele Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDPR) și dorim să vă împărtășim din experiența noastră pe drumul către conformitate.

Ne dorim să fim pregătiți pentru a satisface toate cerințele privind securitatea datelor personale. Instituția a început procesul de schimbare prin îmbunătățirea modului de lucru, printr-o comunicare mai bună între departamente, prin implementarea unor procese noi, pentru a putea asigura un nivel ridicat de protecție a informațiilor deținute.

GDPR este Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 Analiza Inițială a Datelor Personale

Proiectul a demarat cu o evaluare inițială a proceselor interne și a modului nostru de lucru cu date personale, a aplicațiilor și a sistemelor informatice folosite în activitățile de prelucrare a acestor date, în urma căreia au reieșit diferențele față de cerințele Regulamentului GDPR.

Plecând de la aceste diferențe, am identificat un set de măsuri organizatorice și tehnice necesare pentru adresarea lor, care urmează să fie implementate pentru a asigura conformitatea cu legislația aplicabilă.

Responsabilul cu Protecția Datelor

În urma analizei inițiale, am desemnat o persoană dedicată, responsabilă cu protecția datelor în instituție (Responsabil cu Protecția Datelor, denumit în continuare DPO).

Primăria Municipiului Iași se angajează să acorde întreg suportul necesar pentru ca DPO să aibă autoritatea și independența necesară în relația cu angajații, partenerii și furnizorii noștri, precum și cu alte persoane vizate de aplicarea GDPR în activitățile noastre.

Pentru a asigura un nivel ridicat de exercitare a atribuțiilor specifice, am asigurat DPO si echipei manageriale efectuarea unor instruiri privind protecția datelor, pentru a facilita înțelegerea responsabilităților și elaborarea politicilor și procedurilor de lucru necesare aplicării regulamentului.

Proiectul de Implementare GDPR

Echipa Manageriala a Primăriei Municipiului Iași a alocat o echipă dedicată de proiect pentru implementarea cerințelor GDPR aplicabile, selectând roluri cheie în colectarea și prelucrarea datelor personale în cadrul instituției. Au fost evaluate efortul și bugetul necesare pentru implementarea întregului proiect și alocate priorități proporționale cu riscurile identificate.

Pentru a asigura un nivel de înțelegere unitar în instituție, am desfășurat o sesiune de instruire pentru toată echipa de proiect, în cadrul căreia am conștientizat cerințele regulamentului GDPR și am început să identificăm regulile și constrângerile aplicabile la nivelul fiecărui Serviciu in parte.

Vom continua să actualizăm constant pagina web a instituției cu informații privind progresul proiectului nostru. Pentru orice întrebări legate de aplicarea GDPR în instituția noastră, ne puteți scrie la: dpo@primaria-iasi.com

 

II. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

1. CONFIDENȚIALITATEA

Confidențialitatea și protecția datelor dvs. cu caracter personal este unul dintre angajamentele noastre la Primăria Municipiului Iași.

Prin urmare, ne străduim să prelucrăm datele personale în conformitate cu principiile definite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (“GDPR”) privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali, de identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate și protecție a datelor personale privește datele partenerilor noștri, ale altor persoane care ne contactează și vizitează, precum și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați, colaboratori etc. și se aplică atât datelor colectate prin intermediul paginii web www.primaria-iasi.ro, cât și tuturor celorlalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau în format fizic (hârtie).

Politica de confidențialitate și protecție a datelor personale descrie:

informații pe care sperăm să vi le transmitem în mod transparent și ușor de citit, pentru a înțelege ce dorim să vă comunicăm.

De asemenea, veți afla și cum ne puteți contacta dacă aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, întrebări la care ne vom bucura să vă răspundem. Vă rugăm să citiți și politica noastră despre cookie-uri, din care veți afla în ce fel folosește Primăria Municipiului Iași cookie-urile și alte tehnologii similare.

2. SCOPURILE, TEMEIURILE PRELUCRĂRII ȘI CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

În contextul interacțiunii cu Primăria Municipiului Iași, vă putem supune - în calitate de persoană fizică - activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:

Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a furniza serviciile publice solicitate de la noi. Colectăm aceste date fie direct de la dumneavoastră sau de la alte instituții ale Statului Român. Seturile de date personale pe care le colectăm sunt precizate în mod specific în legislație. Aceste seturi de date conțin datele de identificare și documente justificative care susțin cererea pentru serviciul public solicitat. Ne bazăm în acest caz pe obligația legală ca temei al prelucrării datelor personale.

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră, numai în situația în care furnizați informații de contact (adresă de email sau număr de telefon). În acest caz, ne bazăm pe consimțământ explicit colectat ca temei al prelucrării datelor personale.

Putem prelucra unele dintre datele dvs. personale în contextul îndeplinirii sarcinilor administrative locale în baza obligațiilor legale provenite din legislația care reglementează activitatea administrației publice locale. În acest caz, motivele pentru prelucrarea acestor date țin de obligația legală pe care o avem.

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră, în legătură cu solicitările dumneavoastră și cu orice alte aspecte relevante legate de relația cu Primăria Municipiului Iași. De asemenea, și în acest caz, ne bazăm pe obligația legală de a furniza serviciile publice conform legislației care reglementează activitatea administrației publice locale.

Putem prelucra unele dintre datele dumneavoastră personale în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligațiile legale care guvernează activitatea furnizorilor de servicii publice din administrația publică locală. În acest caz, motivele pentru prelucrare țin de obligația legală pe care o avem.

Folosim datele personale conținute în dosarele de angajare pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Primăriei Municipiului Iași. Ne bazăm prelucrarea datelor personale pe consimțământul dumneavoastră exprimat odată cu transmiterea dosarului de angajare și, ulterior, pe baza încheierii și executării contractului.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, atestate profesionale, precum și alte date personale pe care le-ați putea furniza direct către noi.

Noi folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor, a personalului nostru și a celorlalți vizitatori ai Primăriei Municipiului Iași. În acest caz, prelucrarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al Primăriei Municipiului Iași, și anume protejarea acestor spații, activelor și a personalului.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., datele de identificare preluate din actul de identitate, precum și alte date personale pe care ni le-ați putea furniza direct. De asemenea, în acest context, menționăm că Primăria Municipiului Iași înregistrează prin intermediul sistemelor de supraveghere video interne (CCTV) imagini din spațiile și zonele comune ale Primăriei Municipiului Iași.

Prin vizitarea paginii web www.primaria-iasi.ro este posibil ca noi să colectăm automat anumite informații prin intermediul cookie-urilor. Vă rugăm să parcurgeți Politica privind Cookie-urile.

Este posibil să primim date personale ale dumneavoastră și prin alte surse, chiar dacă nu ni le furnizați în mod direct, de la terțe părți, Instituții ale Statului Român, care au dreptul sau obligația legală să partajeze cu noi datele dumneavoastră.

Nu prelucrăm datele dvs. personale în alte scopuri secundare decât cele pentru care au fost colectate inițial, fără un consimțământ prealabil, fără un interes legitim sau fără un temei legal.

În general, Primăria Municipiului Iași nu colectează date personale ale copiilor. În cazul copiilor, serviciile oferite de Primăria Municipiului Iași pot fi utilizate numai cu consimțământul unui părinte sau tutore legal. În anumite cazuri, evenimente de premiere, evenimente organizate de Primăria Municipiului Iași, se pot colecta și folosi informațiile copiilor, dar numai cu consimțământul părinților/tutorilor.

În caz contrar, Primăria Municipiului Iași își rezervă dreptul de a refuza furnizarea serviciilor.

3. DEZVĂLUIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE CĂTRE TERȚI?

În anumite circumstanțe, vom partaja datele personale cu terțe părți:

  1. cu preluarea imaginii dvs. în materiale foto și/sau video și
  2. aducerea la cunoștința dumneavoastră a scopurilor și modalităților în care ar putea fi folosite astfel de materiale foto/video.

Vă asigurăm că nu înstrăinăm sau vindem datele dvs. personale către nicio altă entitate, persoană fizică sau juridică.

4. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE PERSONALE?

În cazul în care păstrarea datelor dvs. personale este necesară în scopuri specificate de lege, vom păstra în continuare aceste date.

5. CUM ASIGURĂM SECURITATEA DATELOR PERSONALE? SUNT ACESTEA ÎN SIGURANȚĂ?

6. TRANSFERĂM DATELE PERSONALE ÎN AFARA UE SAU SEE?

Nu transferăm datele personale ale dumneavoastră către țări în afara Spațiului Economic European sau către organizații internaționale. 

7. CUM PUTEȚI CONTROLA DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE? CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

Suntem bucuroși să vă asigurăm tot concursul nostru pentru exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați aceste drepturi menționate anterior și să aflați mai multe despre acestea, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă la: Primăria Municipiului Iași, Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, 700064, Iasi sau prin e-mail la adresa de email dpo@primaria-iasi.ro. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) https://www.dataprotection.ro.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să răspundem întrebărilor pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii unor solicitări valide.

Nu furnizați datele dvs. personale către Primăria Municipiului Iași prin alte canale de comunicare, cu excepția celor menționate în cadrul acestei politici, indiferent de persoana sau instituția care le-ar solicita în numele nostru, inclusiv angajați sau foști angajați ai Primăriei Municipiului Iași pe care i-ați cunoscut anterior. Datele personale transmise prin orice alte canale de comunicare cu excepția celor menționate în cadrul politicii către orice fel de terț, în orice fel de scop, nu cad în responsabilitatea Primăriei Municipiului Iași, acesta din urmă neputând asigura securitatea acestora. În acest sens, vă recomandăm să studiați cu atenție politicile de confidențialitate ale unor astfel de terți.

 8. CINE ARE RESPONSABILITATEA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE? CONTACT

Primăria Municipiului Iași, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Iași, Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, 700064, nr. unic de inregistrare 4541580, controlează prelucrarea datelor personale, fiind operatorul de date. Pentru orice fel de întrebări sau neclarități în legătură cu prezenta politică sau în legătură cu prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugam să ne scrieți la: dpo@primaria-iasi.ro.

Prezenta politică de prelucrare a datelor personale este în vigoare de la data de 03.12.2018. Aceasta poate suferi modificări ulterioare. Orice fel de actualizări intră în vigoare la data publicării lor pe pagina web a Primăriei Municipiului Iași, www.primaria-iasi.ro.

Prin eventualele modificări și actualizări ulterioare ale prezentei politici, ne obligăm să nu aducem atingere în niciun fel drepturilor dumneavoastră menționate în prezenta versiune. În cazul în care astfel de modificări ar putea avea un impact major direct sau indirect asupra drepturilor dumneavoastră în legătură cu datele dvs. personale, ne obligăm să vă aducem în mod explicit acest lucru la cunoștință și să vă solicităm consimțământul, dacă este necesar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În orice caz, toate modificările ulterioare vor fi prezentate în această pagină, iar în cazul în care acestea sunt semnificative, le vom evidenția. De asemenea, toate versiunile acestei politici de confidențialitate sunt păstrate în arhiva Primăriei Municipiului Iași pentru consultare.

9. DISCLAIMER & COPYRIGHT

Acest document poate conține informații confidențiale sau privilegiate. Orice utilizare a documentului, neautorizată de reprezentantul oficial al instituției, elimină orice responsabilitate a acesteia pentru orice fel de daune cauzate sau potențiale. Persoanele care utilizează acest document fără autorizație pot fi trase la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare. Instituția își rezervă dreptul de a da în judecată orice terță parte care utilizează documentul fără autorizație explicită.

Prezenta politică intră în vigoare începând cu data aprobării și publicării acesteia. Această politică trebuie să fie disponibilă pentru toate persoanele vizate care interacționează cu Primăria Municipiului Iași, prin publicarea/afișarea acesteia și în pagina web a instituției: www.primaria-iasi.ro. Destinatarii vizați cărora li se adresează această politică trebuie să verifice că utilizează și că respectă ultima versiune aprobată a acestui document.

Toate solicitările referitoare la această politică, inclusiv cererile de derogare sau modificare, trebuie adresate DPO prin e-mail la adresa: dpo@primaria-iasi.ro. DPO este responsabil pentru menținerea și actualizarea acestei politici. Informările cu privire la publicarea de noi versiuni (majore) vor fi transmise angajaților prin Serviciul Managementul Calitatii.

 

III. POLITICA PRIVIND COOKIE

1. POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Pentru a ne asigura că aplicațiile publicate în această pagină web funcționează corect, folosim fișiere denumite cookie pe echipamentul dumneavoastră.

2. CE SUNT COOKIE-URILE?

Un cookie este un fișier de dimensiune foarte mică pe care o pagină web îl salvează pe computerul sau pe echipamentul mobil când accesați pagina web. Cu ajutorul acestui fișier pagina web poate reține acțiunile și preferințele dumneavoastră (spre exemplu identificatorul sesiunii, limba selectată, dimensiunea fontului sau preferințele de vizualizare) pentru o anumită perioadă de timp, pentru a nu fi dumneavoastră nevoit să le selectați din nou de fiecare dată când reveniți pe pagina web sau când navigați dintr-o secțiune în alta a paginii web.

Cookie-urile pe care le utilizăm nu vă pot identifica pe dumneavoastră ca persoană.

3. CUM FOLOSIM COOKIE?

Pagina noastră web folosește un singur tip de cookie, acesta expiră odată cu terminarea sesiunii de navigare pe pagina web.

Acceptarea utilizării cookie-urilor nu este strict necesară pentru a putea vizualiza pagina web, dar vă asigură o experiență mai plăcută. Puteți șterge sau bloca cookie-urile, dar dacă faceți acest lucru, anumite funcționalități ale acestei pagini web ar putea să nu mai funcționeze în felul în care au fost gândite.

Informațiile din cookie-uri nu sunt folosite pentru a vă identifica personal, iar datele sunt în întregime sub controlul nostru. Cookie-urile nu sunt folosite în niciun alt scop care să nu fie menționat în cadrul acestei politici.

Cookie-urile pe care le folosim sunt următoarele:

Tipul de Cookie

Descriere

Durata de păstrare

Setări

Cookie care permite colectarea de date statistice: _ga

Google Analytics

Acest tip de cookie permite colectarea de date statistice privind modul in care utilizatorii utilizeaza paginna web.

2 ani

Acest cookie este necesar pentru optimizarea paginii web cu scopul de a oferi o experienta mai placuta utilizatorilor.

Cookie care permite optimizarea numarului de apelari ale paginii web: _gat

Google Analytics

Acest tip de cookie este utilizat pentru a evita atacuri de tip Denial of Service si Distributed Denial of Service

1 zi

Acest cookie este necesar pentru protectia paginii web.

Cookie care permite colectarea de date statistice: _gid

Google Analytics

Acest tip de cookie permite colectarea de date statistice privind modul in care utilizatorii utilizeaza paginna web.

1 zi

Acest cookie este necesar pentru optimizarea paginii web cu scopul de a oferi o experienta mai placuta utilizatorilor.

Cookie care faciliteaza identificarea tipului de echipament de pe care se acceseaza pagina web: NID

Google Ads

Acest tip de cookie permite colectarea de date in scop de marketing, pentru furnizarea de campanii de promovare produse si servicii.

6 luni

Acest cookie este utilizat pentru promovarea de produse si servicii de catre Google.

Cookie care faciliteaza monitorizarea comportamentului utilizatorului si a echipamentului pe care acesta il utilizeaza: r/collect

Google Ads

Acest tip de cookie permite monitorizarea utilizatorului, a echipamentelor pe care acesta le utilizeaza si a canelelor de marketing accesate.

Pe durata sesiunii

Acest cookie este utilizat pentru promovarea de produse si servicii de catre Google.

Cookie care faciliteaza pastrarea parametrilor tehnici ale sesiunilor utilizatorilor pe parcursul navigarii acestora pe pagina web.

ASP.NET_SessionId

Acest cookie permite mentinerea parametrilor privind sesiunea, inclusiv identificatorul de sesiune pentru a optimiza experienta utilizatorilor in pagina web si a nu necesita renegocierea sesiunii pe parcursul navigarii.

Pe durata sesiunii

Este necesar functionarii optime a paginii.

 4. CUM PUTEȚI CONTROLA COOKIE-URILE?

Puteți controla sau șterge cookie-urile în funcție de preferințele dumneavoastră, pentru detalii puteți vizita:

https://AboutCookies.org

Puteți șterge toate cookie-urile care există deja pe echipamentul dumneavoastră și puteți configura aproape orice browser web să blocheze utilizarea acestora. Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să ajustați manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați o pagina web, iar anumite servicii sau funcționalități ar putea să nu mai funcționeze.

5. CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

Puteți trimite orice fel de întrebări sau solicitări la: dpo@primaria-iasi.ro.

Denumirea Instituției: Primăria Municipiului Iași

CUI:4541580

Adresa: Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, 700064 Iasi

www.primaria-iasi.ro

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică din când în când. Toate modificările vor fi prezentate în această pagină și, dacă modificările sunt semnificative, le vom evidenția pentru a fi ușor identificabile. Vom păstra toate versiunile acestei politici de confidențialitate în arhivă pentru consultare.

Versiunea curentă este valabilă de la data: 02.12.2018

6. DISCLAIMER & COPYRIGHT

Acest document poate conține informații confidențiale sau privilegiate. Orice utilizare a documentului, neautorizată de reprezentantul oficial al instituției, elimină orice responsabilitate a acesteia pentru orice fel de daune cauzate sau potențiale. Persoanele care utilizează acest document fără autorizație pot fi trase la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare. Instituția își rezervă dreptul de a da în judecată orice terță parte care utilizează documentul fără autorizație explicită.

Prezenta politică intră în vigoare începând cu data aprobării și publicării acesteia. Această politică trebuie să fie disponibilă pentru toate persoanele vizate și toți angajații Primăriei Municipiului Iași, prin publicare pe pagina de internet www.primaria-iasi.ro si pe pagina de intranet, afișarea la locul intern dedicat, prin comunicarea acesteia de către Responsabilul cu Protecția Datelor (RPD) sau prin alte mijloace alternative pe care le consideră adecvate (exemplu: transmitere pe e-mail, instruire). Destinatarii vizați cărora li se adresează această politică trebuie să verifice că utilizează și că respectă ultima versiune aprobată a acestui document.

Toate solicitările referitoare la această politică, inclusiv cererile de derogare sau modificare, trebuie adresate RPD prin e-mail la adresa: dpo@primaria-iasi.ro. RPD este responsabil pentru menținerea și actualizarea acestei politici. Informările cu privire la publicarea de noi versiuni (majore) vor fi transmise angajaților prin Serviciul Managementul Calității.