Persoane fizice

DECLARAREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

  1. Declarație fiscală :
  1. Cartea de identitate a autovehiculului emisă de R.A.R. în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;
  1. Contract de vânzare cumpărare model 2016 ITL 054 vizat în cadranul B de către unitatea administrativ teritorială în care are domiciliul vânzătorul/factura vizată (REMTII)/act de adjudecare/act de donație/certificat de moștenitor/contract de partaj/contract de schimb/contract de leasing/contract de fiducie, etc., în original și în copie în 4 exemplare;  
  2. Carte de identitate/buletin atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător, în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;
  3. Certificat de atestare fiscală, în cazul în care vânzătorul este persoană juridică;

   *în cazul contractelor de leasing financiar: 

          *în cazul finalizarii contractelor de leasing financiar: 

DECLARAREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DOBÂNDITE ÎN STRĂINĂTATE

1. Declarație fiscală:

2. Cartea de identitate a autovehiculului emisă de R.A.R., în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

3. Actele de proveniență, în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură, iar în cazul celor întocmite în altă limbă decât cea română traducerile în limba română realizate de un traducător autorizat;

4. Actul de identitate al noului proprietar în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

 

DECLARAREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT NOU CUMPĂRATE 

 1. Declarație fiscală:

2. Factură fiscală, în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

3. Cartea de identitate a mijlocului de transport emisă de R.A.R., în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

4. Actul de identitate al noului proprietar în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

DECLARAREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DOBÂNDITE DIN STOC DE MARFĂ

1. Declarație fiscală:

2. Factură fiscală (trebuie să existe mențiunea clară că mijlocul de transport este vândut din stocul de marfă), în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

3. Certificat de înregistrare fiscală a societății economice care înstrăinează cu mențiunea obiectului de activitate emis de Oficiul Rgistrului Comerțului, în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

4. Actul de identitate al noului proprietar în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

5. Certificat de atestare fiscală (în cazul mijloacelor de transport second-hand).