SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT CA URMARE A ÎNSTRĂINĂRII 

  1. Declarație fiscală pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (model 2016 ITL 016) - Descarca formular ITL 016;
  1. Actul de identitate al vânzătorului, al cumpărătorului,  în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;
  1. Contract de vânzare cumpărare model 2016 ITL 054, în 5 exemplare/ factură în original și 4 exemplare în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură, certificat de moștenitor, act de donație, act de partaj, hotărâre judecătorească definitivă etc.;

*În cazul contractelor de leasing financiar care se reziliază – procesul verbal de predare/primire a bunului sau a altor documente similar care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing.

4. Cartea de identitate a mijlocului de transport emisă de R.A.R., în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

 

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT CA URMARE A CASĂRII/RADIERII DIN CIRCULAȚIE

1. Declarație fiscală pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (model 2016 ITL 016) - Descarca formular ITL 016;

2. Actul de identitate al proprietarului,  în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

3. Cartea de identitate a mijlocului de transport emisă de R.A.R., în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

4. Certificat de distrugere și/sau radiere,  după caz, în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură.

 

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT CA URMARE A SCHIMBĂRII ADRESEI DE DOMICILIU

1. Declarație fiscală pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (model 2016 ITL 016) - Descarca formular ITL 016;

2. Actul de identitate al proprietarului,  în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

3. Cartea de identitate a mijlocului de transport emisă de R.A.R., în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

 

Notă: În cazul unei hotărâri judecătoreşti care consfinţeşte faptul că o persoană a pierdut dreptul de proprietate, aceasta are obligaţia să depună la organul fiscal o copie certificată "Conform cu originalul" şi semnată împreună cu declarația fiscală pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (model 2016 ITL 016) - Descarca formular ITL 016.